pllvsvnlnbtrelhuhretfresfiensrltderuarcsroptukitbgda
pllvsvnlnbtrelhuhretfresfiensrltderuarcsroptukitbgda

Tjockt klister

Tjockt klister

Tjockt klister PLEX 9021-0 – det är ett färglös klister med stark doft som består av en komponent. Det används för att foga samman bandet “Profil 3D” med bostavens framsida. Det används efter flytande klister. Det utnyttjas för att bygga bokstäver som inte är större än 80 cm. Klistret nerpackas i flaskor på 1,2 kg. En förpackning av klistret räcker att göra 150-200 mb av en fog. Klistret doseras ur en speciell färglös flaska med ett rör med en volym på 250 ml. Klistret bör appliceras flera gånger i form av smala fogar med 30 minuters mellanrum. Tiden när klistret preliminärt binder sig är cirka 2 timmar. Man bör inte använda klistret för att sammanfoga bandet “Randprofil – 3D” från PMMA.

OBS! Klistret är väldigt skadligt för hälsan. Före användning bör klistrets egenskap – och säkerhetskort noga läsas och hänsynslöst tilllämpas. Man får inte klistra i utrymmen utan fungerande ventilation. Obligatoriskt måste man ta på sig en mask som skyddar ansikte och luftvägar mot klistrets dunst.