Poznaj porady dotyczące stosowania produktów 3D system.

DOBÓR PMMA (PLEXI) NA FRONT ZNAKU PRZESTRZENNEGO

Front litery przestrzennej, budowanej za pomocą „Profili-3D”, należy wykonać z PMMA (plexi) o grubości minimum 4mm, wytworzonej metodą wylewaną. PMMA wykonane metodą ekstrudowaną pęka podczas klejenia form przestrzennych.

PMMA (PLEXI) 4 MM PLUS FOLIA TRANSLUCENTNA

Kolorowe PMMA – to produkt trudno dostępny na rynku polskim, dlatego barwne lico uzyskuje się poprzez oklejenie płyty mlecznej folią translucentną. Płyta PMMA mleczna przeznaczona do oklejenia folią translucentną powinna charakteryzować się przepuszczalnością światła około 40%-50%. PMMA o wskazanych parametrach dostępne jest w firmach Akces, Antalis, Plastics.
Płytę PMMA należy okleić po wycięciu znaku, a następnie zabezpieczyć papierem transportowym przed przypadkowym porysowaniem podczas obkładania formy profilem na stole montażowym. Usunięcie papieru nie sprawia większych kłopotów, a jednocześnie zapewnia ochronę folii przed porysowaniem.
Klejenie folii translucentnej po wykonaniu liter lub znaków przestrzennych stwarza trudności związane z umiejscowieniem folii pod zwiniętym rantem profilu.

Klejenie

System budowy liter proponowany przez firmę 3D System obejmuje dwa niezbędne elementy składowe – profil i klej. Zaleca się do wykonania liter przestrzennych użycie klejów dedykowanych do poszczególnych produktów – „Profil-3D” i „Profil brzegowy-3D”. Zastosowanie nieodpowiednio dobranego kleju wiąże się z ryzykiem pękania kleju oraz odchodzeniem profilu od frontu znaku przestrzennego. Najczęściej popełniany błąd to – użycie nieodpowiednich klejów do łączenia „Profili-3D” z PMMA.

GĄBKA – LIKWIDOWANIE NAPRĘŻEŃ GĄBKI

Odprężanie gąbki – likwidowanie naprężeń gąbki powstałych po wykonaniu gięcia profili ma za zadanie zapobiec późniejszemu odklejaniu się gąbki. W procesie formowania znaków i w czasie wyginania profilu gąbka ulega naprężeniu. W niektórych przypadkach zaobserwowano nieuzasadnione odklejanie się gąbki.
Gąbka- to pianka polietylenowa nieabsorbującą wody, która posiada pewną gęstość, dlatego w celu uniknięcia zbędnych naprężeń zaleca się wykonanie nacięcia do 2/3 jej grubości (nie należy gąbki przecinać w całości).

ZABEZPIECZENIE PROSTYCH BOKÓW LITER PRZED FALOWANIEM

Wykonanie klosza litery (połączenie frontu litery z PMMA lub poliwęglanu z taśmą) wymaga usztywnienia profilu kątownikiem o wymiarze 15x15x1,5 mm. Kątownik należy przykleić na prostych odcinkach profilu dłuższych niż 50 cm za pomocą kleju Monolith 342-1 tuż pod gąbką. Umiejscowienie kątownika zapobiega nadmiernemu falowaniu boku litery w trakcie jej eksploatacji. Sposób montażu kątownika obrazuje „Animacja instruktażowa, która znajduje się w zakładce „Budowa liter” oraz zdjęcia zamieszczone obok.

Masz więcej pytań? – Skontaktuj się z nami – kontakt, +48 22 652 60 11

Scroll to Top