Pobieranie BPI

WAŻNE!

Przed uruchomieniem instalatora należy bezwzględnie wyłączyć wszelkie oprogramowanie antywirusowe, oraz wyłączyć program Corel. W innym przypadku instalacja może zostać uszkodzona i program nie będzie działał prawidłowo. UWAGA: Przed instalacją należy wyeksportować ustawienia do pliku znajdujące się w konfiguracji programu BPI, w przeciwnym razie nie będzie można odzyskać swoich indywidualnych ustawień.

Bending Points Indicator (BPI) - wersje do pobrania

Corel Graphics Suite 2023 - Bending Points Indicator
Corel Draw 2022-2023
 
Corel Draw 2021
Corel Draw 2020
Corel Draw 2019
Corel Draw 2019 SE
Corel Draw 2018
Corel Draw 2017
Corel Draw X8
Corel Draw X7

Program Bending Points Indicator działa jedynie pod systemami operacyjnymi operacyjnym Windows 7 oraz 10.
BPI obsługuje następujące wersje CorelDraw:

  • Corel Draw X7,
  • Corel Draw X8,
  • Corel Draw 2017,
  • Corel Draw 2018,
  • Corel Draw 2019,
  • Corel Draw 2020.
  • Corel Draw 2021

Wymagana jest obsługa makr w Corel. Nie obsługiwane są wersje niestandardowe jak np.: SE i H&S.

Instrukcja obsługi

Stare wersje BPI

WAŻNE!

Starsze nie rozwijane wersje, bez wsparcia dla Automatycznej giętarki - 3DS Letter Bender.

Corel Draw X6
Corel Draw X5
Corel Draw X4
Scroll to Top