plen
plen

Pobieranie BPI

Przed uruchomieniem instalatora należy bezwzględnie wyłączyć wszelkie oprogramowanie antywirusowe, oraz wyłączyć program Corel. W innym przypadku instalacja może zostać uszkodzona i program nie będzie działał prawidłowo.
UWAGA: Przed instalacją należy wyeksportować ustawienia do pliku znajdujące się w konfiguracji programu BPI, w przeciwnym razie nie będzie można odzyskać swoich indywidualnych ustawień.

BPI wersje do pobrania

Corel 2021
Corel Draw 2021
CorelDraw 2020 Download
Corel Draw 2020
CorelDraw 2019 download
Corel Draw 2019
CorelDraw 2020 SE Download
Corel Draw 2019 SE
CorelDraw 2018 Setup Download
Corel Draw 2018
Corel Draw
Corel Draw 2017
CorelDraw X8 Download
Corel Draw X8
CorelDraw X7 Download
Corel Draw X7

Program BPI działa jedynie pod systemami operacyjnymi operacyjnym Windows 10/7, i obsługuje następujące wersje CorelDraw:

  • Corel Draw X7,
  • Corel Draw X8,
  • Corel Draw 2017,
  • Corel Draw 2018,
  • Corel Draw 2019,
  • Corel Draw 2020.
  • Corel Draw 2021

Wymagana jest obsługa makr w Corel. Nie obsługiwane są wersje niestandardowe jak np.: SE i H&S.

Instrukcje obsługi

BPI Instrukcja
Instrukcja obsługi

Stare wersje

Starsze nie rozwijane wersje, bez wsparcia dla Automatycznej giętarki - 3DS Letter Bender.
Corel Draw X6
Corel Draw X6
zdjęcie pokazujące okładkę programu Corel Draw X5
Corel Draw X5
Corel Draw X4
Corel Draw X4