pllvsvnlnbtrelhuhretfresfiensrltderuarcsroptukitbgda
pllvsvnlnbtrelhuhretfresfiensrltderuarcsroptukitbgda

Laging av bokstaver

Hjelpematerialer

Materialer og utstyr som trengs til framstilling av bokstaver:

  • pneumatisk presse til bøying av ”3D-profiler” (maks. forsyning på 2 bar);
  • målebånd til måling av bøyepunkter på ”3D-profiler”;
  • trebolter med diameter på 6 mm;
  • trekiler;
  • monteringsbenk på 250x125x2 cm med boret åpninger (ikke gjennomgående) med diameter på 6 mm.

De ovenfor nevnte elementene kan kjøpes på 3D System. 
Saks til kutting av blikk, en sett filer, klemmer, kniv, tynn tusj og tusjfjerner skal kjøpes på egen hånd. 
Kunden kan framstille hjelpematerialer selvstendig. Ta gjerne kontakt med 3D System for å få aktuelle retningslinjer. 

3D System tilbyr en banebrytende løsning som muliggjør kartlegging av foliens bøyepunkter slik at man slipper å måle bokstavens former for hånd.

Programmet og informasjoner det inneholder kan brukes til bokstaver frest med freser med diameter på 4 mm. Programmets kommersielle versjon inneholder kostnadskalkulator som gir deg oversikt over prisen på logo. 

Obs! Ikke bruk kurver etter å ha utført beregningene siden programmet gjør noen endringer som modifiserer litt den opprinnelige formen av bokstavene. 

Programmets største fordel er mulighet til å finne profilens bøyepunkter på mye kortere tid enn ved bruk av et tradisjonelt målebånd. Kortere tid gir betydelige kostnadsbesparelser. Et annet argument for å bruke programmet er at man kan utelukke feil gjort av uerfarne arbeidstakere under måling av merker ved hjelp av et målebånd.

Vi oppfordrer deg til å kjøpe program ”Bøyepunktindikator”.