pllvsvnlnbtrelhuhretfresfiensrltderuarcsroptukitbgda
pllvsvnlnbtrelhuhretfresfiensrltderuarcsroptukitbgda

Šķidra līme

Šķidra līme

Šķidrā līme PMMA – Nr. 1 – tā ir līme, kura sastāv no viena komponenta, bezkrāsaina, ar spēcīgu smaržu. Domāta sākotnējās lentas „Profils 3D” savienošanai ar burta priekšējo daļu. Lietojama pirms līmēšanas procesa ar biezo līmi. Līme tiek lietota, izgatavojot lielākus burtus par 80 cm. Līme iepakota metāla kastītēs, kuru tilpums ir no 0,25 l līdz 0,5 l. Viena 0,25 l līmes paciņas domāta 100-150 mb savienojuma vietu salīmēšanai. Līme tiek dozēta ar speciālu bezkrāsas 50ml pudelīti. Dozatora uzgali vajag caurdurt ar adatu. Līmi jāuzklāj mazā slānī, lai tā nenotecētu. Tiek rekomendēts veikt izmēģinājuma savienojumu vietu līmēšanu, izmantojot bezkrāsaino PMMA. Tests ļauj noteikt dozējamās līmes daudzumu. Sākotnējā līmes sacietēšana noris 30 minūšu laikā. Kad šis laiks ir pagājis, var lietot biezo līmi. Šo līmi nedrīkst lietot lentas „Malējais profils – 3D” savienošanai ar PMMA. Līmi vajag uzglabāt vēsā vietā (nesasaldēt). Optimālā līmēšanas temperatūra ir 25°C.

Piezīme: Līme ir ļoti kaitīga veselībai. Pirms lietošanas nepieciešams iepazīties ar līmes drošības datu lapu un stingti ievērot tajā sniegtos norādījumus. Līmi nedrīkst lietot telpās, kurās nedarbojas vai nav ierīkota ventilācija. Obligāti jālieto sejas un elpošanas ceļu no līmes gariem aizsargājošu masku.