plenbgitukptrocsdefiesfrhuel
plenbgitukptrocsdefiesfrhuel

Husté lepidlo

Husté lepidlo

Husté lepidlo používané po tekutém lepidle s názvem Plex 9021-0 je jednosložkové bezbarvé lepidlo s intenzivní vůní. Používá se k lepení pásky (Profil-3D ) na přední část písmene při stavbě písmen do maximální výšky 80 cm. Lepidlo se dodává v lahvích 1l (1,2kg). Lepidlo je třeba skladovat v chladných místnostech (nezmrazovat), teplota pro použití 25°C.

Jedna láhev lepidla postačí pro slepení cca 150-200 bm pásky (Profil-3D), lepidlo se dávkuje pomocí speciálního dávkovače, což je průhledná láhev o objemu 250 ml s dávkovací trubičkou. Lepidlo nanášejte několikrát jako tenké spojovací vrstvy ve 30minutových intervalech. Čas počátečního tuhnutí je cca 2 hodiny do získání pevnosti postačující pro zvednutí dílů z montážního stolu.

Tento typ lepidla se nesmí použít k lepení pásky „Profil Brzegowy-3D”

POZOR: Lepidlo je velmi zdraví škodlivé, před použitím se seznamte s bezpečnostním listem lepidla a bezpodmínečně dodržujte pokyny v něm obsažené. Nepoužívejte lepidlo v místnostech bez řádně fungující ventilace, bezpodmínečně používejte masku chránící obličej a dýchací cesty před výpary lepidla.