Byggande av bokstäver

Hjälpmedel

Medel och verktyg nödvändiga att bygga bokstäver är:

  • pneumatisk press att böja “3D-profiler”(kraftförsörjning max 2);
  • mätband att mäta böjningsplatser av “3D-profiler”;
  • träpinnar med 6 mm i diameter;
  • träkilar;
  • monteringsskiva med mått 250x125x2 cm med iborrade hål (ej igenomgående) med 6 mm i diameter.

Ovan presenterade element är tillgängliga på företaget 3D System.

Plåtsax, filsats, tving, kniv, fineliner och borttagningsmedel till fineliner ska man köpa på egen hand.

Kunden kan själv göra hjälpmedel. I så fall kontakta gärna företaget 3D System som ska ge lämpliga tips.

En innovativ lösning som företaget 3D System föreslår är ett program som bestämmer ställen där profiler bockas.

Programmet och data som det innehåller kan användas till bokstäver som fräses med en fräs med 4 mm i diameter. Programmets komersiella version innehåller en valmöjlighet att använda en kalkylator som kan uträtta logons prissättning.

OBS! Använd inte kurvor efter beräkningen därför att programmet gör vissa ändringar för beräkningens skull som obetydligt modifierar bokstävernas ursprungliga form.

 Programmet som bestämmerställen där profiler bockas har den främsta fördelen att tiden, som man måste ägna åt att mäta bokstaven för hand med ett mätband, sparas. Tidens ekonomi påverkar markanta ekonomiska besparningar. Nästa argument som talar för att använda programmet är att eliminera fel som görs av oerfarna arbetare under mätning av tecken med hjälp av mätband.
 Vi uppmuntrar inköp av programmet “Bockningsställens Indikator”.