Program

Już jest dostępna nowa wersja naszego programu "Bending Points Indicator "  w wersji 1.2  .

umożliwiająca wykonanie nadruku punktów gięcia na zamawianym profilu.

 

Nowości w wersji BPI 1.2

Ogólne

·         Domyślny rozmiar strzałek powiększony – dotychczasowy domyślny rozmiar strzałek był mały i niemal za każdym razem, trzeba było dla przejrzystości powiększyć je prawie dwukrotnie. Teraz w większości przypadków rozmiar jest właściwy.

·         Usunięto możliwość automatycznego zamawiania profilu dla kierunku obkładania liter „w lewo” – przy obkładaniu w tę stronę mogły pojawić się niezgodności w oznakowaniu taśmy.

·         Zmiana dozwolonych rozmiarów kształtów – w starej wersji program nie zapisywał ręcznie ustawionego zakresu dozwolonych kształtów. Teraz możemy ustawiać go ręcznie i program będzie automatycznie kontrolował czy analizowane przez nas kształty nie są z poza zakresu rozmiarowego w jakim chcemy pracować.

·         Eksportowanie danych – w starej wersji programu nie można było zapisać swoich ustawień konfiguracyjnych w pliku zewnętrznym i po każdym wgraniu nowej wersji programu lub ponownej instalacji, konieczne było ręczne uzupełnianie wszystkich danych do wyceny.
Teraz wszystkie ustawienia mogą być wyeksportowane i wczytane do programu.

·         Poprawienie stabilności – stara wersja programu pozwalała na podwójne kliknięcie w przycisk wyceny i wyznaczania punktów gięcia. Niestety powodowało to zawieszenie programu lub wygenerowanie błędów. Nowa wersja traktuje pojedyncze i podwójne kliknięcie w poprawny sposób.

·         Zwiększenie maksymalnej możliwej krotności na formularzu zamówienia do 1000. Dotychczas zastosowane ograniczenie do 100 okazało się zbyt małe.

·         W konfiguracji LED zmieniono nazwę kolumny z „ilość diod led w module” na bardziej adekwatną - „rodzaj modułu LED”

 

Wycena

·         Dodano uwzględnianie kosztu obsługi zlecenia - przy małych krotnościach logo lub przy małej ilości kształtów, konieczne jest uwzględnienie kosztów związanych z przygotowaniem zlecenia do realizacji. Dla większych projektów ten koszt rozkłada się na całe zlecenie i nie jest już znaczący.

·         Orientacja kształtu nie wpływa na wycenę – w starej wersji program brał pod uwagę w obliczeniach tylko wysokość kształtu (bez szerokości). Powodowało, to że stojąca litera miała inny wpływ na wyceną niż leżąca. Teraz program uwzględnia w wyliczeniach oba wymiary – wysokość i szerokość (do obliczeń brana jest ich średnia).

·         Uwzględnienie naddatku materiału w obliczeniach jego zużycia – w konfiguracji programu mamy możliwość przypisania naddatku materiału. Powoduje to powiększenie obramowania wokół kształtu przy obliczaniu zajmowanej przezeń powierzchni.

·         Zaokrąglanie ilości kleju konstrukcyjnego – domyślnie ilość zużytego kleju do liter do 200cm jest zaokrąglana do pełnych kartuszy. Przy małych logo powoduje to znaczny wzrost wyceny projektu, gdyż uwzględniany jest koszt całych kartuszy kleju, a nie jedynie koszt faktycznie zużytego kleju. Obecnie została dodana możliwość wyboru, czy zaokrąglamy ilość zużytego kleju do pełnych kartuszy.

·         W tabeli wyceny zmieniono „szacowany czas produkcji” na „minimalny czas produkcji”

·         Zmiana sposobu wyliczania ilości potrzebnych modułów LED. Teraz pod uwagę brany jest rozmiar każdej litery. W konfiguracji LED można wpisać ilość modułów LED na 1m2 dla litery o wysokości odpowiednio 30cm i 2m. W oparciu o te dane program automatycznie dobiera ilość modułów. Nie ma już potrzeby definiowania tych wartości dla każdego rozmiaru kształtów osobno i ręcznego przełączania  dla każdego logo.

·         Dodano możliwość uwzględnienia w wycenie kosztu montażu modułów LED. W konfiguracji można wpisać koszt montażu pojedynczego modułu."Bending Points Indicator"      plik exe.

 

Koszt licencji rocznej programu to: 35 Euro netto (ok 150 zł).

Wersja 30 dniowa jest bezpłatna.

Instalacja na komputerze wymaga rejestracji firmy i komputera, dla której są generowane kody aktywacyjne.

 

Przed instalacją programu proszę zapoznać się z  "Instrukcją obsługi programuw wersji PDF ( w chwili obecnej uzupełniana o nowosci w wersji BPI 1.2)

 

Wiele pomocnych informacji mozna również znaleść na naszym kanale You Tube   https://www.youtube.com/channel/UCjygjGDPouEBg9s9yT73MzQ

 

Przed pobraniem programu (plik BPI.exe) zaleca się wyłączenie ochrony antywirusowej.

 

Opis-Zastosowanie programu

Program „Wskaźnik Punktów Gięcia”  (”Bending Points Indicator”) to dodatek do programu CorelDraw. Został opracowany jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do bardzo drogich automatycznych giętarek, prezentowanych na targach reklamy. Wygórowana cena urządzeń automatycznych zawęziła krąg ich potencjalnych odbiorców, dlatego firma 3D System wyszła naprzeciw oczekiwaniom mniejszych przedsiębiorstw i stworzyła program do wyznaczania punktów gięcia, który zastępuje tradycyjny, ręczny pomiar taśmą  mierniczą. Główną nowością w nowej wersji BPI jest moduł zamówienia tasmy z nadrukiem na tasmie punktów gięcia litery.  Zastosowanie programu  proponowanego przez firmę 3D System skraca czas tworzenia liter przestrzennych do porównywalnego okresu budowy liter przez automatyczne giętarki. Przygotowanie oraz opracowanie pliku, skalibrowanie maszyny i uruchomienie urządzenia zajmuje porównywalny odcinek czasu, co oznaczenie punktów gięcia na profilu i jego wygięcie przy użyciu programu „Bending Points Indicator”. Tym samym firma 3D System zaproponowała klientom, nawet sporadycznie wykonującym litery przestrzenne, relatywnie tanie narzędzie wspomagające budowę liter na tyle, że osoba o mniejszych umiejętnościach nie ma możliwości popełnienia błędu .

Atutem „Wskaźnika Punktów Gięcia”  jest opcja kalkulatora kosztów, za pomocą którego można błyskawicznie stworzyć kosztorys zlecenia. Funkcje kalkulatora pozwalają na wyliczenie zużycia poszczególnych materiałów ze wskazaniem ilości i cen składowych tworzyw, diod LED, kleju itp.. Kalkulator kosztów jest rozwiązaniem dedykowanym dla osób organizujących i nadzorujących produkcję.

Zespół firmy 3D System jest otwarty na wszelkie Państwa uwagi i informacje, które pomogą usprawnić program. Każda propozycja nowych rozwiązań będzie wnikliwie analizowana i wprowadzana do programu „Wskaźnika Punktów Gięcia”.

Opis i instrukcja obsługi „Wskaźnika Punktów Gięcia” znajduje się w samym  programie w zakładce „Pomoc”. Zapoznanie się z funkcjami programu pozwoli Państwu na wykorzystanie w pełni dostępnych opcji.

Program dostępny jest dla systemu Windows 7 32 i 64 bit , Windows 8 i 10 oraz dla wersji programu CorelDraw X8, X7, X  6.  

Program „Wskaźnik Punktów Gięcia”  został zaopatrzony w wersję testową z licencją uprawniającą do bezpłatnego korzystania przez 30 dni, która pozwala na zapoznanie się z funkcjami oprogramowania przed podjęciem decyzji o zakupie licencji na czas nieokreślony. Bieżące aktualizacje programu są dodatkowo płatne.

Problemy techniczne, obliczeniowe jak i instalacyjne należy zgłaszać  na adres e-mail: help@3dsystem.pl . Odpowiedź zwrotna zostanie wysłana w ciągu 48 godzin. Najczęściej występujący błąd podczas obliczeń przez program  to import krzywych z innych programów niż CorelDraw. W takim przypadku nie będzie udzielana pomoc, ponieważ importowane krzywe nie posiadają odpowiednich zapisów systemowych, które wymaga CorelDraw. Poprawność danych gwarantuje plik tylko i wyłącznie utworzony i zapisany w programie CorelDraw.

 

 

 

 

 

 

  • producent taśmy do budowy liter przestrzennych
  • producent taśmy do budowy liter przestrzennych
  • producent taśmy do budowy liter przestrzennych