Monolith Lim

MONOLITH 342-1 lim – tokomponent konstruksjonslim, ikke transparent med marinefarge. Brukes til å kombinere plast med laminater og metaller. Erstatter mange klassiske kombinasjoner som: nagler, skruer o.l. Brukt til framstilling av bokstaver og tredimensjonelle skilt opp til 2 m høyde. Limet leveres i patroner på 380 ml (volum på begge komponentene). Ved enkel påføring streker en emballasje til ca. 25 mb fuge. Monolith doseres fra en spesiell dispenser – type H-285 og påføres ved hjelp av et blandingsmunnstykke. Limets bindetid er ca. 20 minutter. Limet egner seg til bruk innen 7-10 minutter etter at man har blandet komponentene.
Limet skal oppbevares i kjølige steder (det skal ikke fryses). Påføring av Monolith bør skje etter at limet har nådd temperaturen på 25°C, som gjør at komponentene blandes optimalt. Lav temperatur virker negativt på blanding av limets ingredienser. Før bruk skal man la limet stå i romtemperatur i et par timer. Limets temperatur skal ikke økes brått.
Limet egner seg til bruk i 6 måneder fra produksjonsdato angitt på limemballasjens etikett.
Obs! Limet er veldig skadelig for helsen. Før bruk skal man gjøre seg kjent med limets sikkerhetskort og rette seg etter det.

Monolith 342-1 Limets karakteristikk- og sikkerhetskort

Monolith 342-1 GRUNN Limets karakteristikk- og sikkerhetskort

Monolith 342-1 AKTIVERENDE SUBSTANS  Limets karakteristikk- og sikkerhetskort

Get Adobe Flash player
Design: Strony www, sklepy internetowe, systemy CRM Z15Group