Flytande klister

Flytande klister PMMA nr 1 – det är ett färglöst klister med stark doft som består av en komponent. Den används för att tillfälligt sammanfoga bandet "Profil 3D" med bokstavens framsida. Det föregår processen av sammanfogning med ett tjockt klister. Det används för att bygga bokstäver vars storlek inte är större än 80 cm. Klistret nerpackas i metallburkar med volym 0,25l och 0.5 l. En förpackning av klistret på 0,25l räcker för att sammaställa 100-150 mb av en fog. Klistret doseras ur en speciell färglös flaska av volym 50 ml. Applikation sker genom att sätta en nål på påstrykarens spets. Klistret appliceras i så liten mängd för att inte orsaka utsläpp. I skolningssyften rekommenderas att utföra provfogningar med hjälp av färglös PMMA. Testet hjälper att bestämma mängden och sättet på vilket klistret bör appliceras. Preliminär sammanfogning av klistret sker efter 30 minuter. Därefter kan ett tjockt klister användas. Man bör inte använda detta klister att sammanfoga bandet "Randprofil – 3D" från PMMA. Klistret bör förvaras på en sval plats (ej nedfrysas). Den optimala klistertempteraturen är 25ºC.

Klistrets egenskap- och säkerhetskort
OBS! Klistret är väldigt skadligt för hälsan. Före användning bör klistrets egenskap - och säkerhetskort noga läsas och hänsynslöst tilllämpas. Man får inte klistra i utrymmen utan fungerande ventilation. Obligatoriskt måste man ta på sig en mask som skyddar ansikte och luftvägar mot klistrets dunst.

Get Adobe Flash player
Design: Strony www, sklepy internetowe, systemy CRM Z15Group