Væskelim

PMMA væskelim nr 1 – enkomponent lim, transparent med sterk lukt. Limet brukes til innledningsvis liming av ”3D-Profil” med bokstavens frontside. Det påføres før liming med tykt lim. Limet brukes til framstilling av bokstaver som ikke er større enn 80 cm. Limet leveres i metallbokser på 0,25 l og 0,5 l. En emballasje på 0,25 l streker til 100-150 mb fuge. Limet doseres fra en spesiell transparent flaske på 50 ml. Limet påføres ved å sette en nål på munnstykkets ende. Limet påføres i små mengder for å unngå lekkasje. For opplæringsformål anbefales det å utføre prøvefuge ved bruk av transparent PMMA. Testen gjør det mulig å finne ut hvordan og hvor mye lim skal brukes. Limet binder først etter 30 minutter, men ikke fast. Etter denne tiden kan man anvende tykt lim. Dette limet skal ikke brukes til å kombinere bånd ”3D-kantprofil” med PMMA. Limet skal oppbevares på et tørt og kjølig sted (skal ikke fryses). Optimal limetemperatur er 25°C.
Limets karakteristikk og sikkerhetskort
Obs! Limet er veldig skadelig for helsen. Før bruk skal man gjøre seg kjent med limets sikkerhetskort og rette seg etter det. Limet skal ikke brukes i rom uten ventilasjon. Man skal alltid ha på seg en beskyttelsesmask som beskytter ansiktet og luftveier mot limdamper. 

Get Adobe Flash player
Design: Strony www, sklepy internetowe, systemy CRM Z15Group