Firma

     Firma 3D System je proizvođač aluminijumskih traka za izradu svetlećih reklama. Traka "Profil-3D" koju proizvodimo služi za izradu 3D slova. Od naših traka proizvođači reklama prave reklame u obliku pojedinačnih 3D slova odnosno netipične individualne oblike kao što je logotip ili ime firme. Ova slova ili reklamni znakovi su osvetleni iznutra, najčešće sa štednim LED diodama. Ovakve reklame napravljene uz upotrebu naših traka (Profil-3D) mogu da se stave na zgrade, hale i druge objekte koji imaju dobar položaj za efektne svetleće reklame. Naš sistem za izradu reklama je najbrži i najjeftiniji sistem izrade pojedinačnih slova, znakova i drugih 3D reklamnih oblika. Istovremeno naš sistem je potpuno profesionalan i pruža visoki estetski nivo proizvedenih reklama.

 

Design: Strony www, sklepy internetowe, systemy CRM Z15Group