3D PROFIL

    3D profil je napravljen od aluminijumske trake debljine 0,5mm lakirane bojama u RAL skali a struktura površine je 40% mat i 60% sjaj. Dostupne su trake sledećih širina: 60, 100, 120, 140, 167, 217mm. Trake služe za izradu 3D slova visine od 30cm do 200 cm.

   3D profil je glavna nosiva konstrukcija koja je kompaktna i čini gotov proizvod u obliku reklamnog slova u tri dimenzije. Način primene 3D reklamnih slova i uputstvo za montažu detaljnije prikazuje multimedijalna prezentacija u delu o izradi slova pod naslovom „Prezentacija primene trake 3D Profil”

   Naša firma može da proizvede i traku čija je širina i boja drugačija od ponuđenih, po narudžbi klijenta, s tim da je to povezano sa dodatnim radnjama i dodatnim troškovima a naručene količine za nove širine su sledeće:

Minimalne količine 3D profila za bilo koju novu boju iz RAL sistema

Za 3D profil širine od:

 

  • 60mm minimalna količina iznosi 3200 m
  • 100mm minimalna količina iznosi 2200 m
  • 120mm minimalna količina iznosi 1800 m
  • 140mm minimalna količina iznosi 1600 m
  • 167mm minimalna količina iznosi 1500 m
  • 217mm minimalna količina iznosi 1500 m

   Troškovi izrade nove širine računaju se individualno ovisno o predviđenoj količini.


3D_PROFILE_eng.pdf

Get Adobe Flash player
Design: Strony www, sklepy internetowe, systemy CRM Z15Group